Wyjątkowo słabe wyniki egzaminu ośmioklasisty

Wyjątkowo słabe wyniki egzaminu ośmioklasisty

Wyjątkowo słabe wyniki egzaminu ośmioklasisty

Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z matematyki pokazują, że wielu uczniów zmaga się z poważnymi trudnościami w nauce tego przedmiotu. Co trzeci uczeń nie uzyskał nawet 30% punktów, co sugeruje głębokie problemy z nauczaniem matematyki w Polsce. Średni wynik z tego egzaminu wyniósł 52%, jednak rozkład wyników był nierównomierny, z dużą liczbą uczniów mających poważne braki i niewielką grupą, dla której zadania były zbyt łatwe.

Sytuację pogarsza obniżenie wymagań egzaminacyjnych po pandemii, które miało na celu złagodzenie stresu uczniów, ale jednocześnie usunęło najtrudniejsze zadania różnicujące zdolności uczniów. Kolejnym czynnikiem są powszechne korepetycje, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie rywalizacja o miejsca w prestiżowych szkołach średnich jest silniejsza. W miastach średni wynik z matematyki jest od 11 do 15 punktów procentowych wyższy niż w mniejszych miejscowościach.

Średnie wyniki z innych przedmiotów to 61% z języka polskiego i 66% z języka angielskiego, który jest najczęściej wybieranym językiem obcym. Najlepiej wypadły egzaminy z języka francuskiego (88%) i hiszpańskiego (72%). Uczniowie z Ukrainy, którzy także przystąpili do egzaminu, uzyskali średnio 38% z matematyki i 49% z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty w przyszłym roku powróci do pełnych wymagań, co może jeszcze bardziej uwidocznić różnice w poziomie wiedzy matematycznej między uczniami z różnych regionów i o różnym dostępie do dodatkowych form nauki, takich jak korepetycje.

powiązane