Wojewódzki i Palikot pozwani

Wojewódzki i Palikot pozwani

Wojewódzki i Palikot pozwani

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia rozpoczął się proces dotyczący nielegalnej reklamy alkoholu przez byłego posła Janusza P., celebrytę Jakuba W. i ich wspólnika Tomasza Cz. Proces ten jest wynikiem wyroku nakazowego, w którym oskarżeni zostali uznani za winnych i skazani na grzywny. Oskarżeni nie stawili się na rozprawę, a ich pełnomocnicy wnioskowali o umorzenie postępowania, argumentując, że oskarżeni działali w dobrej wierze, opierając się na opiniach prawnych.

Prokuratura zauważyła, że opinie te były jednostronne, a adwokat Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich, Krzysztof Nowiński, podkreślił brak pewności, czy Janusz P. otrzymał te opinie. Sędzia Łukasz Zioła odrzucił wniosek o umorzenie postępowania. Pełnomocnik Jakuba W. i Tomasza Cz., adwokat Marcin Sudnik-Hryniewicz, wnioskował o wyłączenie Fundacji z postępowania oraz o skierowanie sprawy do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, argumentując, że jest to sprawa budząca wysokie emocje społeczne. Sędzia te wnioski również odrzucił.

Prokuratura oskarża Janusza P., Jakuba W. i Tomasza Cz. o reklamowanie alkoholu w mediach społecznościowych w sposób sprzeczny z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W aktach oskarżenia wskazano, że Janusz P. od października 2020 r. do stycznia 2023 r. opublikował 264 materiały reklamujące alkohol, Jakub W. zamieścił 12 takich materiałów, a Tomasz Cz. udostępnił 68.

Prokuratura podkreśliła, że w tych materiałach opisywano walory smakowe reklamowanych alkoholi oraz informowano o miejscach ich zakupu i cenach. W maju ubiegłego roku sąd uznał oskarżonych za winnych i wymierzył grzywny w wysokości 80 tys. zł dla Janusza P. oraz po 70 tys. zł dla Jakuba W. i Tomasza Cz.

Następna rozprawa odbędzie się 28 sierpnia, kiedy oskarżeni będą składać wyjaśnienia.

powiązane