Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego

Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego

Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego

Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury, ogłosił złożenie wniosku o postawienie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Macieja Świrskiego, przed Trybunałem Stanu. W swoim wystąpieniu podał kilka powodów takiej decyzji, wskazując na nieprawidłowości dotyczące finansowania mediów publicznych oraz stronnicze traktowanie mediów prywatnych przez przewodniczącego KRRiT.

Minister Sienkiewicz wyjaśnił, że główne zarzuty wobec Macieja Świrskiego można podsumować w trzech kluczowych kwestiach. Po pierwsze, zwrócił uwagę na niezgodne z prawem praktyki dotyczące niewypłacania środków należnych mediom publicznym. Podkreślił, że KRRiT nie ma kompetencji do oceniania czy kontrolowania kierownictwa mediów publicznych, lecz ma jedynie zadanie przyznawania funduszy. Stwierdził, że nieuczciwe zaniechanie tych obowiązków stanowi naruszenie przepisów.

Po drugie, minister odniósł się do polityki prowadzonej przez Macieja Świrskiego wobec mediów prywatnych, które były postrzegane przez partię PiS jako wrogie. Przypomniał o sankcjach nałożonych przez KRRiT na TVN i TOK FM, krytykując te działania jako rażące naruszenie zasady bezstronności i naruszenie procedur.

Trzeci zarzut dotyczył zaniechania przez przewodniczącego KRRiT wykonywania obowiązkowych czynności statystycznych. Minister zaznaczył, że Świrski był zobowiązany do ich przeprowadzenia, co jednak zostało zignorowane.

Minister Sienkiewicz podkreślił, że obecnie trwa zbieranie podpisów poparcia dla wniosku o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu, a sama sprawa będzie poddana procedurze sejmowej. Wskazał również, że wniosek został już przygotowany, stanowiąc 50-stronicowy akt oskarżenia. W kontekście wypowiedzi Świrskiego, który publicznie określał siebie jako "talibem PiS-u", minister potwierdził, że decyzja o postawieniu zarzutów jest wynikiem rzetelnej analizy działań przewodniczącego KRRiT.

powiązane