Rząd planuje zwiększenie limitu powołań

Rząd planuje zwiększenie limitu powołań

Rząd planuje zwiększenie limitu powołań

W najnowszym wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o planowanym projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego określenia liczby osób, które w 2024 roku mogą zostać powołane do ochotniczej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

Projekt ten zostanie opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które dostrzegło konieczność aktualizacji obowiązujących przepisów w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb obronnych kraju.

Obecnie obowiązujący limit powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wynosi 34 550 osób. Z danych z 30 kwietnia wynika, że do tej pory do służby tej powołano już ponad 16 800 ochotników, co stanowi 56% wyznaczonego limitu. Co więcej, w 2024 roku ponad 4400 żołnierzy zdecydowało się przejść z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do zawodowej służby wojskowej, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i zaangażowaniu obywateli w obronność kraju.

W dokumentacji dotyczącej projektu nowelizacji zaznaczono, że na podstawie obecnego tempa powołań oraz przeprowadzonych analiz, można przypuszczać, iż zakładany limit powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zostanie przekroczony na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. Taka sytuacja oznaczałaby, że dalsze powoływanie ochotników będzie niemożliwe bez wprowadzenia odpowiednich zmian w obowiązującym rozporządzeniu.

Podkreślono również, że planowane zmiany w przepisach mają na celu zapewnienie ciągłości rekrutacji oraz umożliwienie dalszego wzrostu liczby ochotników wstępujących do wojska. Jest to kluczowe dla utrzymania i zwiększenia zdolności obronnych kraju, szczególnie w obliczu dynamicznie zmieniających się warunków geopolitycznych i rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

Ministerstwo Obrony Narodowej zwraca uwagę na konieczność stworzenia odpowiednich warunków prawnych, które pozwolą na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w siłach zbrojnych. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu nie tylko zwiększenie liczby powołań, ale także zapewnienie jakości i skuteczności szkolenia oraz przygotowania wojskowego ochotników. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie wysokiego poziomu gotowości bojowej oraz zdolności operacyjnych polskiej armii.

Zmiany te są niezbędne, aby sprostać współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom, a także aby zapewnić, że Polska będzie dysponowała odpowiednimi siłami do obrony swoich granic i wsparcia sojuszników w ramach zobowiązań międzynarodowych.

powiązane