Rekordowa waloryzacja kont ZUS

Rekordowa waloryzacja kont ZUS

Rekordowa waloryzacja kont ZUS

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Zbigniew Derdziuk, poinformował, że w wyniku czerwcowej waloryzacji stan kont i subkont osób ubezpieczonych zwiększył się o 521,7 miliarda złotych. Jest to o 70 miliardów więcej w porównaniu do przyrostu odnotowanego w ubiegłym roku.

Proces Waloryzacji

Co roku w czerwcu, ZUS dokonuje waloryzacji stanu kont i subkont osób ubezpieczonych. Proces ten ma na celu skompensowanie inflacji oraz innych procesów gospodarczych, które miały miejsce w poprzednim roku. Waloryzacja obejmuje składki na ubezpieczenie emerytalne, kapitał początkowy oraz środki zgromadzone na subkontach, zapisane na dzień 31 stycznia 2023 roku.

Wskaźniki waloryzacji

  • Składki emerytalne i kapitał początkowy zostały zwaloryzowane wskaźnikiem 114,87%.
  • Środki na subkoncie zwaloryzowano wskaźnikiem 109,91%.

Przykładowe przyrosty na kontach

ZUS podał konkretne przykłady dotyczące wzrostu stanów kont w wyniku waloryzacji:

  • Osoba, która zgromadziła 450 tys. zł, uzyskała dodatkowe 66,9 tys. zł.
  • Osoba z 850 tys. zł na koncie uzyskała dodatkowe 126,4 tys. zł.

Wpływ na przyszłe emerytury

Prezes Derdziuk zaznaczył, że waloryzacja będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych przyszłych emerytów. Na przykład:

  • Osoba z 450 tys. zł kapitału może spodziewać się emerytury wyższej o ponad 250 zł (dla osób w wieku 60 lat) lub ponad 300 zł (dla osób w wieku 65 lat).
  • Osoba z 850 tys. zł kapitału może otrzymać świadczenia wyższe o około 480-580 zł.

Korzyści długoterminowe

Waloryzacja zapewnia realną wartość środkom zapisanym na kontach i subkontach Polaków, co jest szczególnie istotne dla młodszych ubezpieczonych, którzy będą gromadzić kapitał emerytalny przez wiele lat.

Informacje dla ubezpieczonych

Dane wynikające z waloryzacji będą widoczne na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jeszcze w czerwcu. Informacje te zostaną również zawarte w corocznej informacji o stanie konta ubezpieczonego na dzień 31 grudnia 2023 roku. Informację tę otrzyma każda osoba urodzona po 1948 roku, która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka.

powiązane