Problemy polskich firm z rekrutacją pracowników

Problemy polskich firm z rekrutacją pracowników

Problemy polskich firm z rekrutacją pracowników

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) napotykają na znaczące wyzwania związane z niedoborem rąk do pracy, szczególnie pracowników posiadających odpowiednie umiejętności. Wynika to z raportu Eurobarometru, który dostarcza szereg istotnych danych na temat sytuacji na rynku pracy w Polsce w kontekście MŚP.

Główne problemy:

 • Deficyt pracowników:
  82% MŚP w Polsce zgłasza trudności związane z brakiem pracowników, zwłaszcza tych dobrze wykwalifikowanych. Jest to znacznie wyższy odsetek niż średnia unijna wynosząca 54%.
 • Skala problemu w zależności od wielkości firm:
  Firmy zatrudniające mniej niż 10 osób - 53% ma problem z rekrutacją.
  Firmy zatrudniające od 10 do 49 osób - 71% ma problem z rekrutacją.
  Duże firmy (50-249 pracowników) - aż 80% boryka się z brakiem odpowiednich kandydatów.
 • Kwalifikacje pracowników:
  Trudności w znalezieniu pracowników z tytułem magistra zgłasza 37% MŚP w Polsce, co jest wyższe od średniej unijnej.
  Problemy z pracownikami posiadającymi wykształcenie zawodowe dotyczą 16% firm, a ze średnim wykształceniem 19%.
 • Specjalizacje najbardziej poszukiwane:
  55% polskich MŚP zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów IT, co jest najwyższym wynikiem w UE.
  Ponadto poszukiwani są technicy (30%), specjaliści ds. obsługi klienta (22%) oraz eksperci R&D (19%).
 • Reakcje na problemy z rekrutacją:
  Firmy coraz częściej inwestują w narzędzia cyfrowe, robotyzację i automatyzację, aby zrekompensować braki kadrowe.
  Kluczowym wsparciem, którego firmy oczekują od rządu lub instytucji unijnych, są szkolenia pracowników (57%), co ma na celu podniesienie kwalifikacji i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.
 • Alternatywne źródła pracowników:
  22% MŚP próbowało poradzić sobie z brakami kadrowymi, zatrudniając pracowników spoza UE, ale napotkało na liczne trudności takie jak biurokracja i ogłaszanie wakatów za granicą.

Raport Eurobarometru jasno wskazuje, że polskie MŚP muszą stawić czoło poważnym wyzwaniom związanym z niedoborem pracowników, szczególnie wysoko wykwalifikowanych. Wsparcie rządu i instytucji unijnych w postaci szkoleń, programów edukacyjnych i innych inicjatyw może pomóc w zwiększeniu dostępności do odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wsparciu rozwoju technologicznego firm.

powiązane