Dyskusja w sejmie na temat aborcji

Dyskusja w sejmie na temat aborcji

Dyskusja w sejmie na temat aborcji

Przeciwnicy aborcji zdecydowanie opowiadają się za odrzuceniem projektów ustaw dotyczących przerywania ciąży, argumentując, że aborcja to nic innego jak zabijanie istot ludzkich i w żadnym wypadku nie może być uznawana za prawo. Jednocześnie zwolennicy prawa do aborcji utrzymują, że jest to bezpośrednio powiązane z fundamentalnymi swobodami jednostki.

W trakcie wysłuchania publicznego w Sejmie, poświęconego czterem projektom ustaw o przerywaniu ciąży, wystąpiło 307 osób i 30 organizacji. Przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny stanowczo sprzeciwili się wszystkim projektom, oskarżając "aborcjonistów" o manipulację i rozpowszechnianie kłamstw. Według Aleksandry Gajek, reprezentującej Centrum, aborcja jest fałszywie przedstawiana jako rutynowy zabieg medyczny, podczas gdy w rzeczywistości prowadzi do zakończenia ludzkiego życia. Krytycznie ocenia również próby zrównania aborcji z prawami człowieka, argumentując, że nikt nie ma prawa do decydowania o życiu drugiej osoby. W jej mniemaniu, prawdziwym postępem byłoby uznanie wartości każdego życia.

Katarzyna Gęsiak z Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris podkreśliła, że wszystkie cztery projekty są niezgodne z konstytucją i międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka. Z kolei Aleksandra Łoboda z Fundacji Widzialne, reprezentująca stanowisko proaborcyjne, zwróciła uwagę na to, że mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, aborcje w Polsce nadal mają miejsce, często dzięki wsparciu organizacji pozarządowych, takich jak Aborcyjny Dream Team czy Aborcja bez Granic. Wskazała również na potrzebę działań rządowych w tej sprawie.

Anna Błaszczak-Banasiak z Amnesty International Polska argumentowała, że organizacja ta uznaje prawo do aborcji jako fundamentalne prawo człowieka na całym świecie. Wskazała również na analogię między prawem do opieki stomatologicznej a prawem do aborcji, podkreślając, że oba są elementami prawa do opieki zdrowotnej. Podsumowując, stwierdziła, że prawo do aborcji jest nierozerwalnie związane z fundamentalnymi swobodami człowieka i obywatela, co jest zgodne z międzynarodowymi standardami.

powiązane