Do tych krajów lepiej nie podróżować - Oficjalna lista MSZ

Do tych krajów lepiej nie podróżować - Oficjalna lista MSZ

Do tych krajów lepiej nie podróżować - Oficjalna lista MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) opublikowało listę krajów, do których podróżowanie jest szczególnie niebezpieczne. Lista ta jest regularnie aktualizowana i oparta na czterostopniowej skali zagrożeń, od "zachowaj zwykłą ostrożność" do "MSZ odradza wszelkie podróże". Oto szczegółowy przegląd krajów, których unikanie jest rekomendowane z uwagi na różnorodne zagrożenia, takie jak konflikty zbrojne, terroryzm, przestępczość czy epidemie:

Kraje z najwyższym stopniem zagrożenia

Afganistan

Afganistan jest miejscem ciągłego konfliktu zbrojnego. Na znacznej części terytorium kraju regularnie dochodzi do ataków terrorystycznych, a ryzyko porwań jest bardzo wysokie. Bezpieczeństwo turystów jest poważnie zagrożone przez działania grup zbrojnych oraz ekstremistów.

Białoruś

Podróże do Białorusi są niebezpieczne głównie z powodu wojny w regionie oraz napiętych stosunków międzynarodowych. Polscy obywatele są narażeni na przypadkowe aresztowania, co dodatkowo zwiększa ryzyko pobytu w tym kraju.

Czad

Czad jest krajem o wysokim zagrożeniu zamachami terrorystycznymi, zwłaszcza ze strony islamskich ekstremistów takich jak Boko Haram. W wielu rejonach kraju mają miejsce operacje sił zbrojnych, co dodatkowo komplikuje sytuację bezpieczeństwa.

Gwinea

Po zamachu stanu w 2021 roku sytuacja polityczna w Gwinei jest bardzo napięta. Granice lądowe kraju są zamknięte, a przestępczość kryminalna jest na wysokim poziomie, co czyni ten kraj wyjątkowo niebezpiecznym dla turystów.

Haiti

Sytuacja bezpieczeństwa na Haiti jest bardzo niestabilna. W całym kraju, w tym w stolicy, notuje się wysoki poziom przestępczości zorganizowanej oraz przestępczości pospolitej, obejmującej morderstwa, napady rabunkowe i porwania dla okupu.

Jemen

Jemen doświadcza poważnego kryzysu humanitarnego oraz epidemii wielu chorób zakaźnych. Kraj stoi w obliczu pogłębiającego się kryzysu żywnościowego i jest miejscem najgorszej epidemii cholery współczesnych czasów. Dodatkowo, istnieje ryzyko zachorowań na malarię, gorączkę denga, dur brzuszny oraz COVID-19.

Niger

W Nigrze występuje wysokie zagrożenie zamachami terrorystycznymi, głównie ze strony islamskich ekstremistów takich jak Boko Haram. Ataki mogą mieć miejsce w centrach głównych miast, co czyni podróże do tego kraju wyjątkowo ryzykownymi.

Rosja

Podróże do Rosji są odradzane ze względu na konflikt na Ukrainie oraz uznanie Polski przez władze rosyjskie za państwo nieprzyjazne. Sytuacja polityczna i wojskowa stwarza wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa turystów.

Somalia

Somalia jest krajem o bardzo wysokim zagrożeniu atakami terrorystycznymi i porwaniami. Sytuacja bezpieczeństwa jest niezwykle niestabilna, co czyni podróże do tego kraju niezwykle niebezpiecznymi.

Sudan

Sudan przechodzi okres transformacji ustrojowej i jest rządzony przez wojsko. W regionie Darfuru regularnie dochodzi do starć zbrojnych pomiędzy rebeliantami a siłami rządowymi, co znacząco zwiększa ryzyko dla turystów.

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym regularnie dochodzi do starć zbrojnych. Kraj jest w stanie ciągłego konfliktu, co stawia bezpieczeństwo turystów pod dużym znakiem zapytania.

Dodatkowe kraje z wysokim poziomem zagrożenia

Brazylia

W Brazylii istnieje wysokie ryzyko klęsk żywiołowych, takich jak powodzie i pożary lasów. Dodatkowo, wysoki poziom przestępczości w niektórych regionach, zwłaszcza w miastach, stanowi istotne zagrożenie dla turystów.

Wenezuela

Wenezuela zmaga się z wysoką aktywnością gangów narkotykowych. Sytuacja bezpieczeństwa w kraju jest bardzo niestabilna, a przestępczość zorganizowana stanowi poważne zagrożenie dla odwiedzających.

Zalecenia MSZ

Przed zaplanowaniem podróży do któregokolwiek z wymienionych krajów, warto dokładnie rozważyć ryzyko i zapoznać się z pełną listą ostrzeżeń na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. MSZ podkreśla, że informacje te mają charakter rekomendacyjny i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Ważne jest, aby podróżujący byli świadomi zagrożeń i podejmowali decyzje z pełnym zrozumieniem potencjalnych ryzyk.

powiązane