Czy 800+ zostanie podwyższone?

Czy 800+ zostanie podwyższone?

Czy 800+ zostanie podwyższone?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi obecnie żadnych prac nad zmianami w programie 800+, który wcześniej był znanym jako 500+. Wypowiedź szefowej resortu, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, przekazana w TVP Info, sugeruje, że rząd nie planuje dalszej waloryzacji tego świadczenia w najbliższym czasie. Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że ostatnia znacząca waloryzacja, czyli podniesienie kwoty świadczenia z 500 zł na 800 zł oraz wprowadzenie nowych programów jak "Aktywny rodzic", wystarczająco wspierają rodziny, które są beneficjentami tego wsparcia.

Ta decyzja ma miejsce w kontekście szeroko zakrojonych dyskusji na temat systemu wsparcia rodziców i dzieci w Polsce. Rok temu, w lipcu 2023, Sejm przegłosował zmianę wysokości świadczenia, co spotkało się z dużym poparciem. Za nowelizacją ustawy głosowało 406 posłów, z których 228 to posłowie partii Prawo i Sprawiedliwość, 121 z Koalicji Obywatelskiej, 42 z Lewicy oraz inni. Przeciwni byli głównie posłowie z Konfederacji, Polski 2050, Porozumienia i jedna posłanka KO, Klaudia Jachira.

Brak planów na kolejne waloryzacje może wynikać z analiz ekonomicznych lub politycznych kalkulacji, biorąc pod uwagę aktualne obciążenie budżetu państwa i inne priorytety polityczne rządu. Decyzja ta może też mieć wpływ na długoterminowe planowanie finansów rodzin korzystających z tego wsparcia, które mogą potrzebować czasu, aby dostosować swoje budżety domowe do stabilizującej się sytuacji, bez oczekiwania na dalsze zwiększenie świadczeń.

powiązane